ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվություններ /տեղեկանքներ/վիճակագրություն

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Հայաստանի Հանրապետության մարզերի մանկապատանեկան մարզադպրոցների վերաբերյալ (2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)
Բեռնել
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Հայաստանի Հանրապետության մանկապատանեկան մարզադպրոցների վերաբերյալ (2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)
Բեռնել
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Երևան քաղաքի մանկապատանեկան մարզադպրոցների վերաբերյալ (2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)
Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` 2017 թվականին ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության քաղաքականության վարչության կողմից կատարված աշխատանքների մասին
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի փետրվարի 2-ի № 02/14.4/1986-18 հանձնարարականի կատարման վերաբերյալ
Բեռնել
Տեղեկատվություն՝ Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 2017 թվականի դիմումների ու հարցումների վերաբերյալ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝ 2017 թվականի գերակա խնդիրների և միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին (սեղմագիր մամուլի համար)
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝ 2017 թվականի գերակա խնդիրների և միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին (սեղմագիր)
Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2017 թվականի ընթացքում բացի ՀՀ կառավարության գործունեությունն ապահովող 5 միջոցառումներից և 7 գերակա խնդիրներից իրականացված այլ հիմնական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝ 2017 թվականի գերակա խնդիրների և միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին
Բեռնել