ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվություններ /տեղեկանքներ/վիճակագրություն

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` 2017 թվականին ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության քաղաքականության վարչության կողմից կատարված աշխատանքների մասին
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի փետրվարի 2-ի № 02/14.4/1986-18 հանձնարարականի կատարման վերաբերյալ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝ 2017 թվականի գերակա խնդիրների և միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին (սեղմագիր մամուլի համար)
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝ 2017 թվականի գերակա խնդիրների և միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին (սեղմագիր)
Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2017 թվականի ընթացքում բացի ՀՀ կառավարության գործունեությունն ապահովող 5 միջոցառումներից և 7 գերակա խնդիրներից իրականացված այլ հիմնական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝ 2017 թվականի գերակա խնդիրների և միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին
Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի թիվ 17/Ա-1 և 229/Ա-1 հրամանների համաձայն 2017 թվականին իրականացված ծրագրերի վերաբերյալ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2017 թվականի երրորդ և չորրորդ եռամսյակում առցանց դրամաշնորհային համակարգով հասարակական կազմակերպություններին տրամադրված դրամաշնորհային «Հանուն առողջության հակածխախոտային հանրային քարոզարշավ» և «Հռետորական հմտությունների զարգացման դասընթաց Չարենցավանի երիտասարդների համար» ծրագրերի իրականցման մասին
Բեռնել Բեռնել
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ««Ստեղծարար տնտեսության մեջ երիտասարդների զբաղվածության ներուժը և զարգացման հեռանկարները» հետազոտություն» ծրագրի վերաբերյալ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 2017 թվականի երրորդ և չորրորդ եռամսյակում առցանց դրամաշնորհային համակարգով հասարարակական կազմակերպություններին տրամադրված դրամաշնորհային «Ազգային քաղաքացիական դպրոց», «Մարկետինգ և բիզնես», «Հետազոտական դպրոց» ավարտված ծրագրերի իրականացման մասին
Բեռնել Բեռնել Բեռնել