ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվություններ /տեղեկանքներ/վիճակագրություն

ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝  2014 թվականի գերակա խնդիրների և գործունեության միջոցառումների ծրագրի 1-ին կիսամյակի իրականացման արդյունքների մասին
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԵՐԻ, ԼԵՌՆԱԴԱՀՈւԿԱՅԻՆ ՍԱՀՈւՂԻՆԵՐԻ, ՍԱՌՑԱԴԱՇՏԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ` ՀՀ կառավարության 2014 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի 29-րդ կետի իրականացման արդյունքների մասին
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի 28-րդ կետի իրականացման արդյունքների մասին
Բեռնել
ՏԵՂԵԿԱՆՔ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԵՐԻ, ԼԵՌՆԱԴԱՀՈւԿԱՅԻՆ ՍԱՀՈւՂԻՆԵՐԻ, ՍԱՌՑԱԴԱՇՏԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Բեռնել
Սեղմագիր ԶԼՄ-ների համար՝ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից ՀՀ կառավարության 2013 թվականի գերակա խնդիրների և գործունեության միջոցառումների ծրագրի իրականացման 2-րդ կիսամյակի արդյունքների մասին
Բեռնել