ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հրամաններ

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 25-ի N 35-Ա/1 հրամանը՝ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ ՏԱՐԱԾ ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ 70-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՏՆԵՐԻ և ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ «ՍՊՈՐՏԼԱՆԴԻԱ-2015» ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Բեռնել
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 25-ի N 34-Ա/1 հրամանը՝  ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ ՏԱՐԱԾ ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ 70-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ՆԱԽԱԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ԵՎ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
Բեռնել
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 25-ի N 33-Ա/1 հրամանը՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՈՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Բեռնել
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 25-ի N 32-Ա/1 հրամանը՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐ «ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԲԱԿ», «ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ» ԵՎ «ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ» ՍՏՈՒԳԱՏԵՍՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ
Բեռնել
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 17-ի N 22-Ա/1 հրամանը՝ «ՈԳՈՒ ԹՌԻՉՔ» ԾՐԱԳԻՐԸ, ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ, ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Բեռնել
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 17-ի N 21-Ա/1 հրամանը՝ «ԳՅՈՒՂՆ Է ՊԱՀՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԸ» ԾՐԱԳԻՐԸ, ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ, ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Բեռնել
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 9-ի N 13-Ա/1 հրամանը՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԻ ԲԱՑՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳԻՐՆ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Բեռնել
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 9-ի N 12-Ա/1 հրամանը՝ ««ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ» ՕՆ-ԼԱՅՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ» ԾՐԱԳԻՐՆ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
Բեռնել
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 9-ի N 11-Ա/1 հրամանը՝ «ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԱՌՑԱՆՑ (ՕՆԼԱՅՆ) ՌԵԺԻՄՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» ԾՐԱԳԻՐՆ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Բեռնել
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2014 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 162-Ա/5 հրամանը՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ ՆՇԱԱԿԵԼՈՒ ԵՎ ՆՐԱ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Բեռնել