ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հրապարակումներ /հոդվածներ/զեկույցներ /ելույթներ/ուղերձներ

Շնորհավորական ուղերձ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ ԱՐՍԵՆ ՔԱՐԱՄՅԱՆԻ Երիտասարդության միջազգային օրվա առթիվ
Բեռնել
ՇԱՀԱՌՈՒԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ՝ «Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան» պետական նպատակային ծրագիր
Բեռնել
12