ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Միջազգային փաստաթղթեր

Ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի բնագավառներում համագործակցության միջազգային համաձայնագրեր, փոխըմբռնման հուշագրեր և պայմանագրեր

«Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանն առընթեր ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական կոմիտեի և Բելառուսի Հանրապետության սպորտի և տուրիզմի նախարարության միջև ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիր:Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 2007 թվականի մայիսի 7-ից:
Բեռնել
«Երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների ոլորտում համագործակցության մասին Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների» համաձայնագիր: Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 2007 թվականի մայիսի 5-ից:
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր երիտասարդության հարցերով կոմիտեի միջև երիտասարդական քաղաքականության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիր:Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 2005 թվականի դեկտեմբերի 16-ից:
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարության և Չինաստանի Հանրապետության սպորտի պետական գլխավոր վարչության միջև սպորտային համագործակցության մասին» համաձայնագիր: Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 2003 թվականի ապրիլի 10-ից:
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հնդկաստանի Հանրապետու թյան կառավարության միջև մշակույթի, արվեստի, կրթության, զբոսաշրջության, սպորտի և զանգվածային լրատվության միջոցների բնագավառներում համագործա կցության մասին» համաձայնագիր: Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 1995 թվականի դեկտեմբերի 14-ից: 
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռումինիայի կառավարության միջև գիտության, կրթության, մշակույթի և սպորտի բնագավառներում համագործա կցության մասին» համաձայնագիր:Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 1995 թվականի հունիսի 30-ից:
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչության և Ուկրաինայի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության միջև սպորտի և ֆիզիկական կուլտուրայի բնագավառում երկու երկրների համագործակցության մասին» համաձայնագիր: Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 1993 թվականի հոկտեմբերի 26-ից:
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչության և Վրաստանի Հանրապետության սպորտի դեպարտամենտի համագործակցության մասին» համաձայնագիր: Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 1993 թվականի հոկտեմբերի 15-ից:
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Թուրքմենստանի կառավարու թյան միջև ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիր: Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 1993 թվականի օգոստոսի 24-ից:
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջև մշակույթի, կրթության, առողջապահու թյան, սպորտի և զբոսաշրջության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիր: Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 1992 թվականի հուլիսի 4-ից:
Բեռնել
123