ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախարարին կից հասարակական խորհուրդ

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 52 արձանագրային որոշման 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի և համաձայն հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 12-ի N 825-Ն որոշման N 1 հավելվածի 14.2-րդ կետի ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարին կից հասարակական խորհուրդ, որի կազմում ընդգրկված անդամների ռոտացիան տեղի է ունեցել 2018 թվականին:

2018 թվականի ՀՀ սպոտի և երիտասարդության հարցերի նախարարին կից հասարակական խորհրդի 2018 թվականի տարեկան հաշվետվություն:

2018 թվականի դեկտեմբերի 18-ի նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի արձանագրություն:

2018 թվականի սեպտեմբերի 18-ի նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի արձանագրություն:

2017 թվականի ՀՀ սպոտի և երիտասարդության հարցերի նախարարին կից հասարակական խորհրդի 2017 թվականի տարեկան հաշավետվություն:

2017 թվականի դեկտեմբերի 5-ի նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի արձանագրություն:

2017 թվականի ապրիլի 26-ի նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի արձանագրություն:

2017 թվականի փետրվարի 17-ի նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի արձանագրություն:

2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի արձանագրություն:

2016 թվականի սեպտեմբերի 16-ի նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի արձանագրություն: