ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Թափուր պաշտոններ

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմի միջազգային կապերի և իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ (32-3.1-12):