ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաքի թեկնածու Կապան քաղաքի հայտին կցված լուսանկարները

28 նոյեմբեր 2018

Ետ գնալ