ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Զանգվածային մարզական միջոցառում՝ լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների մասնակցությամբ

28 սեպտեմբեր 2017

Ետ գնալ