ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախարարի աշխատակազմ


Նախարարի խորհրդականներ
Վլադիմիր Հովհաննիսյան

(+37411) 52-99-03

Եղիշ Դավթյան

(+37411) 52-99-03

Նախարարի օգնականներ
Գևորգ Հարությունյան