ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախարարի աշխատակազմ


Նախարարի խորհրդականներ
Վլադիմիր Հովհաննիսյան (տեղեկատվության ազատության ապահովման համար պատասխանատու)                                                                                                                                                                                                                                                                            Արման Հարությունյան

(+37411) 52-99-03

Նախարարի օգնականներ
Գևորգ Հարությունյան