ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախարարի տեղակալներ


Գաբրիել Ղազարյան

(+37411) 52-87-11 


Նախարարի հանձնարարությամբ համակարգում է աշխատակազմի սպորտի բարձրագույն նվաճումների քաղաքականության և մարզական կազմակերպությունների և մանկապատանեկան սպորտի քաղաքականության վարչությունների կողմից իրականացվող պետական քաղաքականության և ծրագրերի մշակման աշխատանքները:

Սարգիս Ավագյան

(+37411) 52-98-62 

Նախարարի հանձնարարությամբ համակարգում է աշխատակազմի մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության քաղաքականության վարչության կողմից իրականացվող պետական քաղաքականության և ծրագրերի մշակման աշխատանքները:

Քրիստինե Ասատրյան

(+37411) 52-96-04 

Նախարարի հանձնարարությամբ համակարգում է աշխատակազմի երիտասարդական քաղաքականության վարչության կողմից իրականացվող պետական քաղաքականության և ծրագրերի մշակման աշխատանքները: